EKİM 2019 MECLİS KARARLARI


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 01.10.2019 Salı günü saat 15.00’te Ekim ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, meclis toplantısına başlamadan önce, Eylül Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR NO : 2019 / -32- TARİH/NUMARASI : EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİNİN BİRİNCİ MADDESİ
KONU : 2020-2021-2022 YILI GELİR-GİDER BÜTÇE TASARISI

KARAR
İlgi tarih, sayılı yazı ve ekleri Mecliste görüşülmeye başlandı ve müzakere edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemizin 2020-2021-2022 Mali Yıllarına ait Gelir-Gider Bütçe Tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 

KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR NO : 2019 / -33- TARİH/NUMARASI : EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİNİN İKİNCİ MADDESİ
KONU : 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

KARAR

İlgi tarih, sayılı yazı ve ekleri Mecliste görüşülmeye başlandı ve müzakere edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemizin 2020 Yılı Bütçe Kararnamesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 

KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR NO : 2019 / -34- TARİH/NUMARASI : EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİNİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ
KONU : BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45)

KARAR

İlgi tarih, sayılı yazı ve ekleri Mecliste görüşülmeye başlandı ve müzakere edildi.
2464 Sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığınca hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinin (Seri No:45) 3.1. Belediyelerce Yapılacak İşlemler kısmında bulunan ücret tarifeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanarak Meclise sunuldu. İlgili ücret tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
KARAR NO : 2019 / -35- TARİH/NUMARASI : EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİNİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ
KONU : 2020 YILI ÜCRET VE FİYAT TARİFESİ

KARAR

İlgi tarih, sayılı yazı ve ekleri Mecliste görüşülmeye başlandı ve müzakere edildi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemizin 2020 Yılında uygulanacak olan Ücret ve Fiyat Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : KAYMAKAMLIK MAKAMI
KARAR NO : 2019 / -36- TARİH/NUMARASI : 09.09.2019 156-E.821
KONU : ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİS AZALARI SEÇİMİ

İlgi tarih, sayılı yazı ve ekleri Mecliste görüşülmeye başlandı ve müzakere edildi.
4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesine istinaden, Beylikova Ziraat Odası Meclis Üyelerinin iştirakiyle yapılan gizli oylama neticesinde Nasuh AYDIN 15 oy, Bülent ACAR 14 oy, Mustafa ÖZÇELİK 14 oy, Ersoy Özgür DAYANGAÇ 14 oy, Rıdvan ŞOGEN 14 oy alarak asil üyeliğe; Bilal IŞIK 14 oy, Lütfi BAYRAKER 14 oy, Ahmet ULUKAN 13 oy, Serhat AKIN 13 oy, Suat SEZEN 13 oy alarak yedek üyeliğe seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILMADI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 01.10.2019 BİRİMİ : BAŞKANLIK MAKAMI
KARAR NO : 2019 / -37- TARİH/NUMARASI : --------------------------------------------------------------
KONU : EKİM AYI MECLİS TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNİN KAPATILMASI

KARAR

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP tarafından Ekim Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşiminin kapatılarak, ikinci birleşimin 04.10.2019 Cuma günü saat 15.00’te toplanılması için sözlü teklif verdi. Sözlü teklifin gündeme alınması için yapılan açık oylama neticesinde teklifin gündeme alınmasına OY BİRLİĞİ ile karar verildi.
Plan ve Bütçe Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması için Ekim Ayı Meclis Toplantısının birinci birleşiminin kapatılmasına, ikinci birleşimin 04.10.2019 Cuma günü saat 15.00’te yapılmasına, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 04.10.2019 BİRİMİ : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
KARAR NO : 2019 / -38- TARİH/NUMARASI : 04.10.2019—2 SAYILI RAPORU
KONU : 2020-2021-2022 YILI GELİR-GİDER BÜTÇE TASARISI

KARAR
İlgi tarih, sayılı Komisyon Raporu ve Ekleri Meclise okunarak müzakere edildi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda;
2020-2021-2022 Mali Yıllarına ait hazırlık bütçesi Belediye Muhasebe Tüzüğü’nün 9.Maddesi gereğince 2020-2021-2022 yılları içerisinde yapılacak hizmet ve yatırımlar ile personel kadroları için gerekli olan ödenekler bütçe tekniğine uygun olarak hazırlandığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 61 ve 62. Maddeleri gereği ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu gereğince Belediyenin program ve yapacağı işlere göre hazırlanan Bütçe 2020 yılı ve onu izleyen 2021-2022 yılları da dahil olmak üzere 3 yıllık olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu bütçe 3 yıllık gelir ve giderleri tahmini olarak gösteren bir bütçedir. Belediye Başkanı tarafından hazırlanan bütçe tasarısı Eylül ayı içinde Encümene sunularak İçişleri Bakanlığı Belediye Bütçe Tahminlerini Maliye Bakanlığı konsolide etmiştir.
GİDERLER: Belediyemiz kadrosunda çalışan memurların ve işçilerin özlük hakları gerekçeli olarak hesaplanmıştır. Diğer harcamalar ve yatırım harcamaları Belediye Başkanı ile istişare edilmiş olup yatırım harcamalarına ödenek ayrılmıştır.
AÇIKLAMA 2020 2021 2022
PERSONEL GİDERİ 3 450 000,00 3 795 000,00 4 175 000,00
SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ 430 000,00 473 000,00 520 000,00
MAL VE HİZMET ALIMLARI 6 640 000,00 7 304 000,00 8 034 000,00
FAİZ GİDERLERİ 100 000,00 110 000,00 121 000,00
CARİ TRANSFER 280 000,00 308 000,00 339 000,00
SERMAYE GİDERLERİ 3 650 000,00 4 015 000,00 4 416 000,00
YEDEK ÖDENEK 1 450 000,00 1 595 000,00 1 755 000,00
TOPLAM 16 000 000,00 17 600 000,00 19 360 000,00
2020 Yılı Gider Bütçesi 16.000 000,00 TL olarak hesaplanmıştır. 2021-2022 yıllarına ait tahmini gider bütçesi %10 arttırılarak ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 

2020 YILI GİDER BÜTÇESİ

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
ÖZEL KALEM TOPLAM 7 185 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 01       PERSONEL GİDERLERİ 3 450 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 02       SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 430 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1 555 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 04       FAİZ GİDERLERİ 100 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 05       CARİ TRANSFERLER 200 000,00
46 26 06 02 01 1 1 00 05 09       YEDEK ÖDENEK 1 450 000,00

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 350 000,00
46 26 06 31 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 350 000,00
                             

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 225 000,00
46 26 06 18 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 225 000,00
                             

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 


KURUMSAL FONKSİYONEL FİN EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 700 000,00
46 26 06 32 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 620 000,00
46 26 06 32 01 1 1 00 05 05       CARİ TRANSFERLER 80 000,00

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
ZABITA AMİRLİĞİ TOPLAM 100 000,00
46 26 06 34 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 100 000,00
                             

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 800 000,00
46 26 06 33 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 800 000,00
                             

KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 1 600 000,00
46 26 06 35 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1 600 000,00
                             

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 


KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK AÇIKLAMA 2020 YILI
SINIFLANDIRMA SINIFLANDIRMA TİP SINIFLANDIRMA
1 2 3 4 1 2 3 4   1 2 3 4
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM 5 040 000,00
46 26 06 30 01 1 1 00 05 03       MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1 390 000,00
46 26 06 30 01 1 1 00 05 06       SERMAYE GİDERLERİ  3 650 000,00

Bütçe Komisyonu raporu ve bütçe taslağı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda hesapların doğru olduğu ve gelir bütçesinin Mahalli İdareler Muhasebe Usulü Yönetmeliği’ne göre yapıldığı görüldü ve Belediye Başkanı 2020-2021-2022 yılı tahmini gider bütçesini, ayrıntılı harcama ve finansman programını sundu. Oylama açık ve ad okunarak yapıldı;
Yapılan açık oylama sonucunda Belediye Başkanı Özkan ALP kabul, üyelerden; Hakkı AKKURT kabul, Mehmet SOYSAL kabul, Ümit Oktay TAŞÇI kabul, Nurcan KÜÇÜK kabul, Yalçın KAS kabul, Muhamer ÖZTAY kabul, Nazan TUNCAR ret, Ahmet ÜÇER kabul, Mehmet YILDIRIM kabul oyu kullandılar.
Yukarıda gider kalemleri gösterilen 2020-2021-2022 yıllarına ait gelir-gider tahmini bütçesi, ayrıntılı harcama ve finansman programı Belediye Meclisi tarafından görüşüldü ve yapılan açık oylama sonucunda OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.


GELİRLER: Belediye Gelirlerinin büyük bir kısmını oluşturan Genel Bütçe ve Vergi Gelirleri ile Vergi Dışı Gelirler, Yatırım ve Fonlara ait tahsilat artışları düşünülerek 2020 yılı Gelir Bütçesi; açık / fazla cetvelindeki İller Bankası iç borçlanması da dâhil edilmiş olup 16 000 000,00 TL olarak hesaplanmıştır. 2021 ve 2022 yıllarına ait tahmini gelirleri %10 arttırılarak aşağıda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
AÇIKLAMA 2020 2021 2022
VERGİ GELİRLERİ 1 665 000,00 1 831 000,00 2 015 000,00
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1 610 000,00 1 771 000,00 1 948 000,00
ALINAN BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER 3 000 000,00 3 300 000,00 3 630 000,00
DİĞER GELİRLER 6 220 000,00 6 842 000,00 7 526 000,00
SERMAYE GELİRLERİ 2 055 000,00 2 261 000,00 2 486 000,00
RED VE İADELER -50 000,00 -55 000,00 -60 000,00
TOPLAM 14 500 000,00 15 950 000,00 17 545 000,00

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

 

AÇIK / FAZLA CETVELİ
AÇIKLAMA 2020 2021 2022
İÇ BORÇLANMA (İLLER BANKASI) 1 500 000,00 1 650 000,00 1 815 000,00
TOPLAM 1 500 000,00 1 650 000,00 1 815 000,00


2020 YILI GELİR BÜTÇESİ
EKONOMİK KODLAMA AÇIKLAMA 2020 YILI
1 2 3 4

01     VERGİ GELİRLERİ 1 665 000,00
01 2     MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 1 035 000,00
01 3     DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 320 000,00
01 6     HARÇLAR 310 000,00
03       TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 1 610 000,00
03 1     MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 910 000,00
03 6 KİRA GELİRLERİ 700 000,00
04       ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 3 000 000,00
04 2     MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN GELİRLER 1 000 000,00
04 3     DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1 000 000,00
04 5     PROJE YARDIMLARI 1 000 000,00
05         DİĞER GELİRLER 6 220 000,00
05 1     FAİZ GELİRLERİ 50 000,00
05 2     KİŞİ YA DA KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 6 130 000,00
05 3 PARA CEZALARI 40 000,00
06 SERMAYE GELİRLERİ 2 055 000,00
06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 1 800 000,00
06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 255 000,00
09 RED VE İADELER (-) -50 000,00
09 1 VERGİ GELİRLERİ -50 000,00
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ: 14 500 000,00
T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


AÇIK / FAZLA CETVELİ
01 90     BANKALARDAN 1 500 000,00
01 90 50    BANKALARDAN 1.500 000,00
01 90 50  01  İLLER BANKASINDAN 1 500 000,00
TOPLAM: 1 500 000,00


AÇIK / FAZLA CETVELİ DE DÂHİL TOPLAM BÜTÇE GELİRİ: 16 000 000,00

Bütçe Komisyonu raporu ve bütçe taslağı üzerinde yapılan inceleme ve görüşmeler sonucunda hesapların doğru olduğu ve gelir bütçesinin Mahalli İdareler Muhasebe Usulü Yönetmeliği’ne göre yapıldığı görüldü ve Belediye Başkanı 2020-2021-2022 yılı tahmini gelir bütçesini, ayrıntılı harcama ve finansman programını oylamaya sundu. Oylama açık ve ad okunarak yapıldı;
Yapılan açık oylama sonucunda Belediye Başkanı Özkan ALP kabul, üyelerden; Hakkı AKKURT kabul, Mehmet SOYSAL kabul, Ümit Oktay TAŞÇI kabul, Nurcan KÜÇÜK kabul, Yalçın KAS kabul, Muhamer ÖZTAY kabul, Nazan TUNCAR ret, Ahmet ÜÇER kabul, Mehmet YILDIRIM kabul oyu kullandılar.

Yukarıda gelir kalemleri gösterilen 2020-2021-2022 yıllarına ait gelir tahmini bütçesi, ayrıntılı harcama ve finansman programı, Belediye Meclisi tarafından görüşüldü ve yapılan açık oylama sonucunda OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 04.10.2019 BİRİMİ : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
KARAR NO : 2019 / -39- TARİH/NUMARASI : 04.10.2019—3 SAYILI RAPORU
KONU : 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

KARAR
İlgi tarih, sayılı Komisyon Raporu ve Ekleri Meclise okunarak müzakere edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda;
Belediyemiz 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi Meclis Kâtibi Nurcan KÜÇÜK tarafından madde madde okundu:
MADDE 1 : Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) ödenek cetvelinde gösterildiği üzere toplam (16.000.000,00) TL Bütçe Giderleri Tertibine ödenek verilmiştir.
Bütçe Kararnamesinin 1.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 1.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 2 : Belediye / bağlı idare/birlik bütçesinin gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterildiği üzere toplam ( 14.500.000,00) TL olarak tahmin edilmiştir.
Bütçe Kararnamesinin 2.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 2.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 3: 2020 Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanının ekonomik sınıflandırması tablosundaki (1.500.000,00) net iç borçlanma karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
Bütçe Kararnamesinin 3.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 3.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 4 : Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir.
Bütçe Kararnamesinin 4.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 4.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 5 : 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H ) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
Bütçe Kararnamesinin 5.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 5.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


MADDE 6: Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.
1-Bütçe Kararnamesi
2-Ödenek Cetveli-A (Örnek-14)
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması –B Cetveli (Örnek-15)
4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16)
5-Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek-17)
6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)
7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)
8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)
9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-20)
10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)
11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) cetveli (Örnek-22)
12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)
13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)
14-237 Sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25)
15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)
16-Ayrıntılı Harcama Programı(Örnek-27)
17-Ayrıntılı Finansman Programı (Örnek-28)
18-Gerekli Görülen Diğer Cetveller.

Bütçe Kararnamesinin 6.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 6.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 7: Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.
Bütçe Kararnamesinin 7.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 7.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 8:Kanunlara göre toplanacak vergi resim ve harçların taksit süreleri Mayıs ve Kasım aylarıdır.
Bütçe Kararnamesinin 8.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 8.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 9: Yolda kalan muhtaç ve fakirlere 50,00 TL yol parası verilir.
Bütçe Kararnamesinin 9.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 9.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)MADDE 10: Belediye Başkanı ödeneği yeni yasada belirlenen miktar kadarı her ayın l5’inde peşin ödenir. Belediye Meclisi ve Encümen Üyeleri Huzur Hakları yeni yasada belirlenen miktarlar üzerinden her ayın sonunda ödenir.
Bütçe Kararnamesinin 10.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 10.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 11: Bu Kararname Hükümleri 01 0cak 2020 tarihinden yürürlüğe girer.
Bütçe Kararnamesinin 11.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 11.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 12: Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
Bütçe Kararnamesinin 12.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 12.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

MADDE 13: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) bendinde: “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkisindedir denilmektedir.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesinde, “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” Belediye Meclisinin görev ve yetkisindedir denildiğinden. Belediyemiz Meclisinin 08.10.2009 tarih ve 2009/9 Sayılı oturumunda oybirliğiyle karar verilmiştir Bu karar gereğince: Belediye mallarını Belediye Encümeni başkaca izne gerek kalmadan kiraya verebilir.

Bütçe Kararnamesinin 13.maddesini Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP oylamaya sundu. Yapılan açık oylama sonucunda Bütçe Kararnamesinin 13.maddesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi.

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


Bütçe Kararnamesinin maddeleri üzerindeki oylamalar sona ermiş, 2020 Yılı Bütçe Kararnamesi OY ÇOKLUĞU ile kabul edilmiştir.

***Bütçe Kararnamesi, eki ve cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tarafımızca görülmüştür.

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 04.10.2019 BİRİMİ : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
KARAR NO : 2019 / -40- TARİH/NUMARASI : 04.10.2019—4 SAYILI RAPORU
KONU : BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45)

KARAR
İlgi tarih sayılı Komisyon Raporu ve Ekleri Meclise okunarak müzakere edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda;
2464 Sayılı Kanun gereğince Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan ve 11.07.2014 tarih ve 29057 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) gereğince Belediyelerce yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmiş olduğu ilçemizin ve bağlı mahallelerimizin durumu ve yayımlanan tebliğinde belirtilen hususlar ve değerler göz önüne alınarak;

EĞLENCE VERGİSİ

EĞLENCENİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 50 m2 ye kadar 5 100 50 30    
51 ile 150 m2 arası 5 100 50 30    
151 ile 300 m2 arası 5 100 50 30    
301 m2 den yukarı 5 100 50 30    
4 yıldızlı oteller 5 100 50 30    
5 yıldızlı oteller 5 100 50 30

 

 

 

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


EĞLENCENİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için 25 m2 ye kadar 5 100 50 30    
26 ile 50 m2 arası 5 100 50 30    
51 ile 100 m2 arası 5 100 50 30    
101 ile 200 m2 arası 5 100 50 30    
201 m2 den yukarı 5 100 50 30    

İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
EĞLENCENİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Her tür işyeri için beher m2'sinden 25 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
26 ile 50 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
101 ile 250 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
251 ile 500 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
501 m2 den yukarı 0,1 1 1 1    

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHRAT HARCI
İŞYERİNİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m2 ye kadar 20 800 50 50    
26 ile 50 m2 ye kadar 20 800 100 100    
101 ile 250 m2 ye kadar 20 800 120 100    
251 ile 500 m2 ye kadar 20 800 150 150    
501 m2 den yukarı 20 800 800 800    

T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İLAN VE REKLAMIN TÜRÜ VE YAPILDIĞI YER KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 100 50    

Cadde 20 100 100 50    

Sokak 20 100 75 40    

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 20 10    

Diğer 8 40 20 10    

Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 10 10    

Cadde 2 10 10 10    

Sokak 2 10 10 10    

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 150 100    

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan reklamlardan 30 150 150 100    

İlan reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ce cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün Yerlerde 0,01 0,25 0,25 0,25    Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün Yerlerde 0,02 0,5 0,5 0,5    

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


İŞGAL HARCI
İŞGALİNİN TÜRÜ VE YAPILDIĞI YER KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

52. maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 1,60 0,70 0,67 0,53

52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a)Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2 2 2 2

b)Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 5 5 5 5

52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1 1 1 1

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 1 1 1 1

1.grup olarak Balık satan barakalara,
2.grup olarak İlçemiz Pazar yerindeki barakalar (Balık satan barakalar hariç) ve İnönü Caddesinin Emniyet Önünden
Belediyemiz önüne kadar,
3.grup olarak İnönü Caddesinin Belediyemiz önünden İlçe Terminaline kadar,
4.grup olarak ise Çevre Mahallelerimize uygulanmasına;

***İşgal Harcı Hariç olmak üzere Diğer harçlar için ise 1.grubun Beylikova Merkez Mahallelerinde, 2.grubun ise Çevre Mahallelerimizde uygulanmasına;

Vergi ve Harçların Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine (Seri No:45) uygun olarak hazırlanan tablolardaki değerler üzerinden işleme konulmasına, yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


KARAR TARİHİ : 04.10.2019 BİRİMİ : PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU
KARAR NO : 2019 / -41- TARİH/NUMARASI : 04.10.2019—5 SAYILI RAPORU
KONU : 2020 YILI ÜCRET VE FİYAT TARİFESİ

KARAR
İlgi tarih ve sayılı Komisyon Raporu Meclise okunarak müzakere edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Doğrultusunda;
1-KANTAR TARTI ÜCRETİ
At Arabası :--
Traktör ve benzeri büyük araçlar : --
Kamyon ve benzeri büyük araçlar : --

2-BELEDİYE HOPARLÖR ÜCRETİ
Resmi Kurumların yaptıracakları ilanlardan;
30 kelimeye kadar her seferi için : 10,00 TL
60 kelimeye kadar her seferi için : 10,00 TL
60 Kelimeden fazlası için : 10,00 TL

3-CADDE VE SOKAKLARDA YAPILACAK KAZILAR
a) Adi kaldırım yeri yapımı : 300,00 TL
b) Adi kaldırım m2’si : 300,00 TL
c) Adi bordür taşı m2’si : 300,00 TL
d) Asfalt kırma m2’si : 300,00 TL

4-TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI
Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları Belediyelerce izne bağlı işyerlerinden işin mahiyetine göre yıllık olarak 394 Sayılı Kanununun 4. ve 8. maddelerine göre ilçemiz nüfusunun 10.000’in altında olması dolayısıyla aynı Kanununun l ve 4.maddelerinde yazılı sınai ve ticari işyerlerinin 8.maddesi mucibinde ruhsat verilmesi için meşkur Kanununun l2.maddesi uyarınca iş bu kararın ilan olunmasına ve sözü edilen Kanununun 5. maddesinde sayılan işyerlerinin aşağıdaki düzenlemeye göre hafta tatili ruhsat harcının alınmasına, 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun (6585) 25.maddesi (02.01.1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun Hükümleri perakende işletmeler hakkında uygulanmaz.) gereği perakende satışı yapan işletmeler Hafta Tatili Ruhsat Harcından muaf olup, aşağıdaki işletmelerin ise 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 45.seri no.lu Genel Tebliği gereğince aşağıdaki tabloya uygun bir şekilde Hafta Tatili Ruhsat Harcının uygulanmasına;
1.grubun Beylikova Merkez Mahalleleri, 2.grubun ise Çevre Mahallelerimizde uygulanmasına;

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI UYGULAMA TABLOSU
İŞYERİNİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Her tür işyeri için yıllık olarak 25 m2 ye kadar 20 800 50 50    
26 ile 50 m2 ye kadar 20 800 100 100    
101 ile 250 m2 ye kadar 20 800 120 100    
251 ile 500 m2 ye kadar 20 800 150 150    
501 m2’ den yukarı 20 800 800 800    

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSAT HARCI UYGULANACAK İŞYERLERİ
***Alkollü Restoranlar, Otobüs İşletmeleri, Süt Fabrikaları, Zahireciler, Fırınlar, Oteller, Ziraat Aletleri İmalathaneleri, Beton Santrali ve Taş İmalathaneleri.

5-İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 45.seri no.lu Genel Tebliği gereğince, 1.grubun Beylikova Merkez Mahalleleri, 2.grubun ise Çevre Mahallelerimizde uygulanmasına; aşağıdaki tabloya uygun bir şekilde İşyeri Açma İzin Harcının uygulanmasına;
EĞLENCENİN TÜRÜ VE ALANI KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Her tür işyeri için beher m2'sinden 25 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
26 ile 50 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
101 ile 250 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
251 ile 500 m2 ye kadar 0,1 1 1 1    
501 m2 den yukarı 0,1 1 1 1    

6-İŞ MAKİNELERİ
a) Kepçe (1 Saat Ücreti) : 150,00TL

7-İLAN VE REKLAM VERGİSİ
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 45.seri no.lu Genel Tebliği gereğince, 1.grubun Beylikova Merkez Mahalleleri, 2.grubun ise Çevre Mahallelerimizde uygulanmasına; aşağıdaki tabloya uygun bir şekilde İlan ve Reklam Vergisinin Uygulanmasına;


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


İLAN VE REKLAMIN TÜRÜ VE YAPILDIĞI YER KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Bulvar ve Meydan 20 100 100 50    

Cadde 20 100 100 50    

Sokak 20 100 75 40    

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Toplu taşıma araçları 8 40 20 10    

Diğer 8 40 20 10    

Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak Bulvar ve Meydan 2 10 10 10    

Cadde 2 10 10 10    

Sokak 2 10 10 10    

Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak Led ekranlı ilan ve reklamlardan 30 150 150 100    

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan reklamlardan 30 150 150 100    

İlan reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ce cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için Bütün Yerlerde 0,01 0,25 0,25 0,25    Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden Bütün Yerlerde 0,02 0,5 0,5 0,5    

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


8-İŞ MAKİNELERİ

a)Kazıcı arka kepçe-yükleyici ön kepçe saat ücreti günün ekonomik koşullarına göre encümence yeniden belirlenebilir.
b)Ulaştırma, kamyon nakliye ücretlerinin günün ekonomik şartlarına göre Belediye Encümenince tespitine;
c)Sepetli vinç ücretinin günün ekonomik şartlarına göre Belediye Encümenince tespitine;
d)2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda belirtilen, vergiler, harcırahlara katılma paylarına ait zamanları gösterilenler dışındaki gelirlerden,
---------Birinci taksit Mayıs 2020 tarihinde
---------İkinci taksit Kasım 2020 tarihinde

9-DÜĞÜN SALONLARI VE EVLENME ÜCRETLERİ

a)Büyük Düğün Salonu Kiralama Ücreti : 150,00 TL
b)Küçük Düğün Salonu Kiralama Ücreti : 150,00 TL
c)Nikah Ücreti (Evlenme Cüzdanı Dâhil) : 250,00 TL
d)Evlenme İzin Belgesiyle Yapılan Nikah Ücreti ((Evlenme Cüzdanı Dâhil) : 300,00 TL

10-BELEDİYE İŞGAL HARÇLARI

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 45.seri no.lu Genel Tebliği gereğince, Belediye İşgal Harçlarının;
İŞGALİNİN TÜRÜ VE YAPILDIĞI YER KANUNİ TARİFE Grup / Verginin Tutarı (TL)
EN AZ (TL) EN ÇOK (TL) 1 2 3 4

52. maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde 0,5 2,5 1,42 0,60 0,55 0,53

52. maddenin 1 numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde a)Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 0,5 2,5 2 2 2 2

b)Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 1 5 5 5 5 5

52. maddenin 3 numaralı bendinde yazılı işgallerde a) Her taşıttan beher saat için 0,25 1,25 1 1 1 1

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için 0,5 2,5 1 1 1 1

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI
BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILDI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)


1.grup olarak Balık satan barakalara,
2.grup olarak İlçemiz Pazar yerindeki barakalar (Balık satan barakalar hariç) ve İnönü Caddesinin Emniyet
önünden Belediyemiz önüne kadar,
3.grup olarak İnönü Caddesinin Belediyemiz önünden İlçe Terminaline kadar,
4.grup olarak ise Çevre Mahallelerimize uygulanmasına;

Belediyemizin 2020 yılı Ücret ve Fiyat Tarifelerinin, tablolarda gösterildiği şekilde uygulanmasına, yapılan açık oylama sonucunda OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK