EYLÜL 2019 MECLİS KARARI


ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

  BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)
 HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI)
 MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI) 

 


5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 02.09.2019 Salı günü saat 15.00’te Eylül ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Ağustos Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

KARAR TARİHİ : 03.09.2019BİRİMİ : TAKDİR KOMİSYONU RAPORU
KARAR NO : 2019 / -30-TARİH/NUMARASI : 28.08.2019 2019/1 GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ
KONU : TAKDİR KOMİSYONU RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ

 

KARAR
İlgi tarih ve sayılı rapor meclise okunarak müzakere olundu.
Yukarıiğdeağacı Mahallesi, 0 ada 1724 parselde bulunan 4.040,00 m2 yüzölçümlü bağ vasıflı taşınmazın satılmasına,
Gökçeayva Mahallesi, 108 ada 5 parselde bulunan 7.300,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satılmasına,
Halilbağı Mahallesi, 0 ada 266 parselde bulunan 2.136,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın satılmasına,
Aşağıdudaş Mahallesi, 124 ada 3 parselde bulunan 11.830,00 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince satılmasına izin verilmesine, her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi gereği Belediye Encümenine yetki verilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI) 

 MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILDI)

KARAR TARİHİ : 03.09.2019 BİRİMİ : BEM-BİR-SEN ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANLIĞI
KARAR NO : 2019 / -31-TARİH/NUMARASI : 08.04.2019 2019-04-7

KONU : SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÖZLEŞMESİ

KARAR

İlgi tarih ve sayılı yazının Meclis gündemine alınarak görüşülmesine yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32’nci maddesinde “…sosyal denge tazminatının ödenmesine belediyelerde belediye başkanının teklifi üzerine belediye meclisince, il özel idaresinde valinin teklifi üzerine il genel meclisince karar verilmesi halinde…” denildiğinden, kurumumuzda görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi, ödenecek tutar ile sözleşme içeriğinin belirlenmesi için yetkili sendika olan BEM-BİR-SEN ile sözleşme imzalamaya Belediye Başkanı Özkan ALP’e yetki verilmesine yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK