MART 2019 MECLİS KARARI


T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

              

5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 01.03.2019 Cuma günü saat 15.00’te Mart ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Şubat Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

  

KARAR TARİHİ  : 01.03.2019

BİRİMİ                       :  DENETİM KOMİSYONU

KARAR NO          : 2019 / -7-

TARİH/NUMARASI : 18.02.2019 / 1 SAYILI ( MART AYI MECLİS 

                                         GÜNDEMİNİN BİRİNCİ MADDESİ)

KONU                   : DENETİM KOMİSYONUNUN 2018 YILI GELİR-GİDER İNCELEME RAPORUNUN MECLİSE 

                                 OKUNARAK BİLGİ VERİLMESİ

 

KARAR

 

          Denetim Komisyonunun 01-15.02.2019 tarihleri arasında yapılan incelemeleri sonucu Meclis Başkanlığına sunmuş oldukları 2018 Yılı Beylikova Belediyesi Gelir-Gider İnceleme Raporunun okunarak Meclise bilgi verilmesine geçildi.   

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince 02.01.2019 tarih ve 2019-1 sayılı Meclis Kararıyla seçilen denetim komisyonunun hazırlamış olduğu ‘‘2018 Yılı Bütçe Gelir-Gider İnceleme Raporu ve Ekleri’’ Belediye Meclis kâtip üyesi İbrahim AKIN tarafından tamamı Belediye Meclisine okunarak bilgi verildi ve herhangi bir aksaklığın olmadığı görüldü.

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 01.03.2019

BİRİMİ                       :  TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

KARAR NO          : 2019 / -8-

TARİH/NUMARASI : 13.02.2019 E.5797 SAYILI YAZI

 

KONU                   : FORD CARGO 2533D MARKA KAMYONUN KAMU HİZMETİNDE KULLANILMAK ÜZERE HİBE OLARAK ALINMASI

 

KARAR

 

 

            İlgi tarih ve sayılı yazının meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylama yapıldı. Yapılan açık oylama neticesinde konunun görüşülmesi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. İlgi yazı meclise okunarak görüşülmesine başlandı.

            Türkiye Belediyeler Birliği adına tescilli, NM0LKXTP6LKC95367 Şasi numaralı, KC 95367 motor numaralı, FORD CARGO 6x2 2533D alçak tavan yataklı şasi üzerine ST 52 12 m3 köşeli tip damperli kamyonun, Kamu hizmetinde kullanılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliğinden hibe olarak alınmasına, araç tescil işlemleri sırasında tüm evraklara imza atmaya Belediye Başkanı Özkan ALP’in (37594343312) yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 01.03.2019

BİRİMİ                       :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -9-

TARİH/NUMARASI : 01.03.2019 105.03-1 SAYILI YAZI

KONU                   : KAMU YA DA ÖZEL BANKALARDAN KREDİ KULLANILMASI

 

KARAR

 

         İlgi tarih sayılı yazı Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı.

         Belediyemizin devam eden ve yeni başlayacağımız işlerin sürekliliğini sağlamak için, kamu veya özel bankalardan 300.000,00 (Üçyüzbin) TL’ye kadar nakit kredi kullanılmasına, kredi kullanılması sırasında her türlü resmi işlemi yapmaya ve yürütmeye, her türlü evrakı imzalamaya, Belediye Başkanı Özkan ALP’in (T.C:37594343312) yetkili kılınmasına, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN