MAYIS 2019 MECLİS KARARI


T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

              

 

5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 06.05.2019 Pazartesi günü saat 15.00’te Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Nisan Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

  

KARAR TARİHİ  : 06.05.2019

BİRİMİ                       :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -20-

TARİH/NUMARASI : GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

KONU                   :  2018 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABI VE TAŞINIR KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

KARAR

 

          2018 Mali Yılı Beylikova Belediyesi Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı Belediye Encümeninin 15.04.2019 tarih ve 2019 / 2 sayılı kararı Meclise okunarak, müzakere edildi. Yapılan müzakere sonrası 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabını içeren yazı ve Belediye Encümeninin 2019 / 2 sayılı kararının, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 06.05.2019

BİRİMİ                       :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -21-

TARİH/NUMARASI : 24.04.2019 TARİH VE 105.03-5 SAYILI YAZI

KONU                   :  İMİKLER, AŞAĞIDUDAŞ VE YALINLI MAHALLELERİMİZDE BİRİM AÇILMASI

 

KARAR

 

           

 

         İlgi tarih ve sayılı yazı Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı meclise okunarak görüşülmesine başlandı.

         İlçemizin İmikler, Aşağıdudaş ve Yalınlı Mahallelerinde ; Temizlik İşleri, Bakım onarım ve Belediyemize ait diğer işler ile Zabıta Hizmetlerini yürütmek üzere birim açılmasına yapılan açık oylama neticesinde OYÇOKLUĞU (8 kabul, 1 çekimser) ile karar verildi.

                                                                                                  

                                                                                                  

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 06.05.2019

BİRİMİ                       :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -22-

TARİH/NUMARASI : 24.04.2019 TARİH VE 105.03-6 SAYILI YAZI

KONU                   :  TARLA SATIŞI

 

KARAR

 

 

          İlgi tarih ve sayılı yazı Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı meclise okunarak görüşülmesine başlandı.

           Belediyemizin yürütmekte olduğu işlerin devamı ve Kamu Hizmetlerinin aksamaması için mülkiyeti belediyemize ait Sultaniye Mahallesi 127 ada 15 parselde bulunan 123.817,70 m2 yüzölçümlü kıraç tarlanın, İkipınar Mahallesi 0 ada 976 parselde bulunan 14.200,00m2 yüzölçümlü kıraç tarlanın ve Sultaniye Mahallesi 115 ada 4 parselde bulunan 40.525,13  m2 yüzölçümlü kıraç tarlanın satışına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği izin verilmesine, her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesine, her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye, her türlü evraka imza atmaya Belediye Başkanı Özkan ALP’in (T.C:37594343312) yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde OYÇOKLUĞU (6 kabul 3 çekimser) ile karar verildi. 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 06.05.2019

BİRİMİ                       :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -23-

TARİH/NUMARASI : --------------

KONU                   :  OTURUMA 2 SAAT ARA VERİLMESİ

 

KARAR

 

 

 

Meclis Başkanı Özkan ALP, konuların aciliyeti bakımından Komisyonların çalışmasını tamamlaması için Mayıs ayı Meclis toplantısının birinci oturumuna 2 saat süreyle ara verilmesini, bu süre sonunda meclis toplantısının 2. Oturumu için toplanılmasını açık oylamaya sundu. Yapılan açık oylama neticesinde 2 saat ara verilmesine ve süre bitiminde Belediye Meclisinin toplanmasına OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

 

 

KARAR TARİHİ  : 06.05.2019

BİRİMİ                       :  PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

KARAR NO          : 2019 / -24-

TARİH/NUMARASI : 06.05.2019 TARİH VE 2019/1 SAYILI RAPOR

KONU                   :  2018 MALİ YILI BÜTÇE KESİN HESABI VE TAŞINIR KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

KARAR

            İlgi tarih ve yazılı karar meclise okunarak müzakere edildi

 

2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının komisyonca incelenmesi sonucunda;

 

    2018 Mali Yılı Bütçesi 16.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiş, yılı içerisinde 8.153.687,00 TL gerçekleşmiş, 7.846.313,00  TL ödenek İmha edilmiştir.

2018 YILI BÜTÇE GİDERİ TAHMİNİ

2018 YILI BÜTÇE GİDERİ GERÇEKLEŞMESİ

PERSONEL GİDERİ

3.450.000,00

PERSONEL GİDERİ

2.718.357,00

SGK GİDERLERİ

430.000,00

SGK GİDERLERİ

274.340,00

MAL HİZMET ALIM GİDERLERİ

6.640.000,00

MAL HİZMET ALIM GİDERLERİ

3.688.724,00

FAİZ GİDERLERİ

100.000,00

FAİZ GİDERLERİ

83.377,00

CARİ TRANSFERLERİ

280.000,00

CARİ TRANSFERLERİ

        159.852,00

SERMAYE GİDERLERİ

3.650.000,00

SERMAYE GİDERLERİ

1.229.037,00

YEDEK ÖDENEK

1.450.000,00

YEDEK ÖDENEK

------

TOPLAM

16.000.000,00

TOPLAM

8.153.687,00

BÜTÇE TAHMİNİNİN GİDERE ORANI %50,96 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ

2018 GELİR BÜTÇESİ GERÇEKLEŞEN

VERGİ GELİRLERİ

 1.665.000,00

VERGİ GELİRLERİ

          317.692,00

TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRİ

 1.610.000.00

TEŞEBBÜS MÜLKİYET GELİRİ

          782.322,00

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 3.000.000,00 

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

       1.085.702,00

DİĞER GELİRLER

 6.220.000,00

DİĞER GELİRLER

       5.917.549,00

SERMAYE GELİRLERİ

 2.055.000,00

SERMAYE GELİRLERİ

          342.578,00

RED VE İADELER

     -50.000,00

------

----

İÇ BORÇLANMA

 1.500.000,00

------

----

TOPLAM

16.000.000,00

TOPLAM

       8.445.844,00

 

   BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ : 14.500.000,00TL

BBÜTÇEYE GÖRE GELİR ORANI: % 58,24

2018 YILI BÜTÇE GİDERİ TAHMİNİ

16.000.000,00

TOPLAM BÜTÇE GİDERİ HARCAMA

8.153.687,00

BÜTÇEYE GÖRE HARCAMA GERÇEKLEŞMESİ

% 50,96

2018 YILI BÜTCE GELİRİ TAHMİNİ

14.500.000,00

BÜTÇE GELİRİ

8.445.844,00

BÜTCEYE GÖRE GERCEKLEŞMESİ

%  58,24

GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI

%  103,58

 

PERSONEL GİDERİ

TOPLAM HARCAMA İÇERSİNDE

2.718.357,00

%33,33

TOPLAM BÜTÇE İÇERSİNDE

2.718.357,00

%16,98

TOPLAM GELİR İÇERSİNDE PERSONEL HARCAMALARI ORANI

%   32,18

 

MAL VE HİZMET ALIMLARI

TOPLAM HARCAMA İÇERSİNDE

3.688.724,00

%  45,23   

TOPLAM BÜTÇE İÇERSİNDE

3.688.724,00

% 23,03

Bu fasıllar içerisinde göze çarpan harcamaların ayrıntıları aşağıdadır.

HİZMET ALIMLARI (23 İŞÇİ 12 AY)

941.591,00

ARAC  MAKİNA BAKIM MAL MALZEME GENEL BAKIM KÜÇÜK ONARIMI

389.189,00

GAYRİMENKUL PARK BAHÇE YOL TRETUVAR KÜÇÜK ONARIM

629.631,00

YAKACAK ALIMLARI

22.817,00

AKARYAKIT ALIMI

411.984,00

ELEKTRİK ALIMLARI

175.716,00

TEMSİL AGIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ

455.946,00

KIRTASİYE  VE  BÜRO  MALZEME ALIMI

111.516,00

 

CARİ HARCAMALAR

İller Bankası Ortaklık Payı,  BEBKA  kalkınma ajansı payı bu fasıldan ödeme yapılmış olup, 127.258,00 TL harcama yapılmıştır.

YATIRIM HARCAMALARI :

YATIRIM HARCAMASI OLARAK HARCAMA İÇİNDE

1.229.037,00

%15,07

BÜTÇEYE GÖRE YATIRIM HARCAMALARI

1.229.037,00

%7,68

 

2018 YILI GELİRLERİNİN İNCELENMESİNDE AŞAĞIDAKİ RAKAMLAR OLUŞMUŞTUR.

2018 YILI TOPLAM GELİRİ

8.445.844,00

2018 YILI GELİR BÜTÇESİ

16.000.000,00

BÜTÇEYE GÖRE GELİR ORANI

%  58,24

VERGİ GELİRLERİ

317.692,00

TEŞEBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ

782.323,00

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1.085.702,00

DİĞER GELİRLER

5.917.549,00

SERMAYE GELİRLERİ

342.578,00

2018 YILINDAN 2019 YILINA DEVİR OLAN ALACAKLARIMIZ

ARSA VERGİSİ

                                                                               12.943,00

ARAZİ VERGİSİ

1.431,00

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

4.246,00

İLAN REKLAM VERGİSİ

11.904,00

HARCAMALARA KATILMA PAYI

11.228,00

KİRA GELİRLERİ

42.696,00

TOPLAM

84.448,00

 

BANKALAR

2018 YILINDAN 2019 YILINA BANKA DEVRİ

15.700,20

 

EMANETLER

2018 Yılı ve öncesinde nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen emanet hesapları.

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

917.836,00

ÖDENECEK VERGİ FONLAR

511.758,00

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

684.196,00

BANKALAR KREDİLERİ

218.870,00

İLLER BANKASI KREDİLERİ

2.100.957,00

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ  TAKSİTLENDİRİLMİŞ    BORCLAR

2.628.146,00

TOPLAM

7.061.263,00

 

              Taşınır kesin hesabının incelenmesinde,  harcama birimlerince taşınır yönetim hesabı cetvellerinin konsolide görevlisine gönderdiği, Taşınır Konsolide Görevlisince Konsolide edilerek hazırlandığı, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin 18.01.2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

               Plan Bütçe Komisyonu Raporları doğrultusunda, Beylikova Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabı yapılan açık oylama neticesinde OY ÇOKLUĞU (6 kabul 3 çekimser) ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK