KASIM 2019 MECLİS KARARLARI


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI)

MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)

NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILMADI)


5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 05.11.2019 Salı günü saat 13.00’te Kasım ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, meclis toplantısına başlamadan önce, Ekim Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

KARAR TARİHİ : 05.11.2019 BİRİMİ : -------
KARAR NO : 2019 / -42- TARİH/NUMARASI : 31.10.2019 tarih ve 111 Kayıt Sayılı Dilekçe
KONU : SULTANİYE MAHALLESİ 990 PARSELDE BULUNAN TAŞINMAZ

KARAR
İlgi tarih sayılı yazı ve ekleri Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı ve ekleri Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı.
Sadiye SERT, Huriye BALKAN ve Ahmet Yaşar ERCAN’ın 31.10.2019 tarih ve 111 sayılı dilekçesinde, sahibi oldukları Sultaniye Mahallesi, 990 Parseldeki (1.088,00m2) Kerpiç ev ve avlusunu (tapu kayıtlarında kerpiç ev ve avlusu geçmesine rağmen taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.) Beylikova Belediyesine satma talebinde bulunmuşlardır. Satma talebinde bulunulan 990 parsel, Sultaniye Mahallesinde Belediye Hizmetleri için kullanılabileceğinden dolayı, Sultaniye Mahallesi, 990 Parseldeki (1.088,00m2) Kerpiç ev ve avlusunun, 5393 Sayılı Kanunun 18/e ve 4734 sayılı kanunun 22/e maddesi gereğince Belediyemiz tarafından satın alınmasına, satın alma sırasında her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye Belediye Encümeninin, her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye her türlü evraka imza atmaya Belediye Başkanı Özkan ALP’ in (T.C:37594343312) yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILMADI)

 

KARAR TARİHİ : 05.11.2019 BİRİMİ : BEYLİKOVA ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI
KARAR NO : 2019 / -43- TARİH/NUMARASI : 05.11.2019 tarih ve 113 Kayıt Sayılı Dilekçe
KONU : BEYLİKOVA 2820 VE 2822 PARSEL

KARAR


İlgi tarih sayılı yazı ve ekleri Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı ve ekleri Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı.
Beylikova Ziraat Odası Başkanlığı 05.11.2019 tarih ve 113 sayılı dilekçesiyle mülkiyeti belediyemize ait Beylikova Merkez, 2820 parselde bulunan (650,00m2) Kerpiç ev ve müştemilatını ve 2822 Parselde bulunan (1.065,00m2) Kerpiç ev, ahır samanlık ve dükkan müştemilatını satın alma talebinde bulunmuş olup, ilgi yazı ve eklerinin Takdir Komisyonuna sevk edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILMADI)

 

KARAR TARİHİ : 05.11.2019 BİRİMİ : MAHMUT GÜNER
KARAR NO : 2019 / -44- TARİH/NUMARASI : 05.11.2019 tarih ve 114 Kayıt Sayılı Dilekçe
KONU : EMİRCİK MAHALLESİ 1183 PARSEL

KARAR


İlgi tarih sayılı yazı ve ekleri Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı ve ekleri Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı.
Mahmut GÜNER 05.11.2019 tarih ve 114 sayılı dilekçesiyle mülkiyeti belediyemize ait Emircik Mahallesi, 0 ada 1183 parselde bulunan arsayı (3.160,00m2) satın alma talebinde bulunmuş olup; ilgi yazı ve eklerinin Takdir Komisyonuna sevk edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 


Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK

 

 

 


T.C.
ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ
BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

HAKKI AKKURT (KATILDI)
MEHMET SOYSAL (KATILDI)
ÜMİT OKTAY TAŞÇI (KATILDI)
NURCAN KÜÇÜK (KATILDI)
YALÇIN KAS (KATILMADI) MUHAMER ÖZTAY (KATILDI)
NAZAN TUNCAR (KATILDI)
AHMET ÜÇER (KATILDI)
MEHMET YILDIRIM (KATILMADI)

 

KARAR TARİHİ : 05.11.2019 BİRİMİ : BAŞKANLIK MAKAMI
KARAR NO : 2019 / -45- TARİH/NUMARASI : 05.11.2019- 733334503-105.03-13
KONU : KAPALI PAZAR YERİ VE SOSYAL TESİS BİNASI

KARAR


İlgi tarih sayılı yazı ve ekleri Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı ve ekleri Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı.
Beylikova Belediye Başkanlığı ile Eskişehir Valiliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın müşterek olarak yapmayı planladığı, “Beylikova Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesis Binası Yapım İşi”nin protokolünün hazırlanması, yapım aşaması ve teslim alınması sırasında, her türlü işlemi yapmaya, yürütmeye ve her türlü evraka imza atmaya, Belediye Başkanı Özkan ALP’in yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı
Özkan ALP

Kâtip Üye Kâtip Üye
Ümit Oktay TAŞÇI Nurcan KÜÇÜK