ŞUBAT 2019 MECLİS KARARI


T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILMADI)

İBRAHİM AKIN      (KATILMADI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILMADI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

              

5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 01.02.2019 Cuma günü saat 15.00’te Şubat ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, meclis toplantısına başlamadan önce, Ocak Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

  

KARAR TARİHİ  : 01.02.2019

BİRİMİ                          :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -6-

TARİH/NUMARASI   :  --------------------------------------------------------

KONU                   : GÖRÜŞÜLECEK KONU BULUNMADIĞINDAN MECLİS TOPLANTISININ KAPATILMASI

 

KARAR

      

             Meclis toplantısında görüşülecek konu bulunmadığından ve Meclis Üyeleri tarafından görüşülecek konu teklif edilmediğinden 2019 Yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısının kapatılmasına, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

  1. Yedek Kâtip Üye          2. Yedek  Kâtip Üye

             Ali KAYA                                                                                                        İlhami ERDEN