Etik Komisyonu


13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı resmi Gazete'de yayımlanan "kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Usul ve esasları Hakkında Yönetmelik" in 29. maddesine istinaden aşağıda ismi yazılı kişiler Belediye Etik Komisyonu olarak görevlendirilmişlerdir. 

ADI-SOYADIUNVANI
AHMET OKUYANMALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ
CENGİZ KEPEZZABITA KOMİSERİ
ONUR ERBİLGİNEĞİTMEN