Ruhsat İşlemleri


Sıhhi iş yeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusunda istenen belgeler

 1. Dilekçe
 2. Başvuru formu
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Sicil tastiknamesi
 5. Bağlı olduğu oda kaydı
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Ustalık belgesi (Satış elemanlığı belgesi)
 8. Tapu fotokopisi ve yapı kullanma izin belgesi
 9. Vergi levhası fotokopisi
 10. İş yeri sağlık raporu
 11. Hijyen eğitim sertifikası
 12. Kira kontratı
 13. Yangın söndürme tüpü faturası ve kartı
 14. İkamet ilmühaberi

Şirket için istenen belgeler

 1. Dilekçe
 2. Başvuru formu
 3. Yangın söndürme tüpü
 4. Ustalık (Satış elemanlığı) belgesi
 5. Ticaret odası sicil tasdiknamesi
 6. İmza sirküleri
 7. Temsil belgesi
 8. Şirket ana sözleşmesi
 9. Ticaret sicil gazetesi
 10. Yapı kullanma ve tapu fotokopisi
 11. Vergi levhası fotokopisi
 12. İş yeri sağlık raporu (Sağlık ocağı)
 13. Kira kontratı
 14. Şirket kaşesi
 15. Çalışanların hijyen eğitim sertifikası

2. ve 3 sınıf gayri sıhhi müessese kapsamına giren iş yerlerinden açma izni için istenen belgeler

 1. Dilekçe
 2. Beyanname
 3. Yangın söndürme cihazı ve belediye kartı
 4. Tapu fotokopisi ve iskan raporu
 5. İlk yardım malzemesi faturası
 6. Nüfus hüviyet cüzdanı örneği
 7. İkametgahilmühaberi
 8. Kira kontratı
 9. 2 adet fotoğraf (Şirket ise kaşe)
 10. Muvafakat (Tesis bina altında ise kat maliklerinden)
 11. Sanantla ilgili ustalık belgesi
 12. Esnaf sicil kaydı
 13. Bağlı olduğu meslek odası kaydı
 14. Vergi levhası
 15. İş güvenliği tedbirleri (Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü)
 16. Tesis içi yerleşim planı (Alet ve cihazların konumu gösterir, ölçekli)
 17. İş akış şeması
 18. Şirket ana sözleşmesinin fotokopisi (Şirketlerden 6., 7., 9. ve 15. istenmez)
 19. Ticaret sicil gazetesi (Şirket ise)
 20. İmza sirküleri ve temsil belgesi
 21. Çalışanların hijyen eğitim sertifikası
 22. İmar görüşü
 23. İtfaiye görüşü
 24. Kapasite raporu
 25. ÇED raporu veya gerekli değil raporu
 26. Sorumlu müdür sözleşmesi
 27. Elektrik ve su tesisat projesi
 28. İşletme belgesi
 29. Vaziyet panı
 30. Karayolları veya Büyükşehir Belediyesi yol geçiş izin belgesi
 31. Sanayi sicil belgesi

Umuma açık yerlerin açma ruhsatı başvurusunda istenen belgeler

 1. Dilekçe
 2. Başvuru formu
 3. İtfaiye raporu
 4. Yapı kullanma izin belgesi
 5. Tapunun fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)
 6. Kira kontratı (Noterden)
 7. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 8. İkametgah ilmuhaberi
 9. Bağlı olduğu oda kaydı
 10. Esnaf sicil kaydı
 11. Ustalık belgesi
 12. Vergi levhası fotokopisi
 13. Kütüphane (En az 25 kitap olacak)
 14. Kişiye ait sağlık raporu
 15. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan adli sicil kaydı
 16. 3 adet fotoğraf
 17. Kat maliklerinden muvafakatname
 18. Yerleşim planı fotokopisi
 19. Hijyen eğitim sertifikası
 20. Sağlık ocağı görüşü
 21. Emniyet görüşü

 

ŞİRKET ADINA İSE

 1. Ticaret odası kaydı
 2. Şirket ana sözleşmesi
 3. Temsil belgesi
 4. İmza sirküleri

200 m2 altındaki binalarda inşaat ruhsatı almak için istenen belgeler

 1. Tapu
 2. Ruhsat başvuru dilekçesi
 3. Belediyeden alınacak imar durumu belgesi
 4. Lisanslı harita bürolarından aplikasyon belgesi
 5. Mimari proje ve taahhütnamesi
 6. Statik proje ve taahhütnamesi
 7. Elektrik tesisatı projesi ve taahhütnamesi
 8. Sıhhi tesisat projesi ve taahhütnamesi
 9. Zemin etüt raporu
 10. Şantiye şefi Ve taahhütnamesi
 11. Yapı müteahhiti belgeleri ve taahhütnamesi
 12. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları
 13. Müteahhit belgeleri

200 m2 üzerindeki binalarda inşaat ruhsatı almak için istenen belgeler

 1. Tapu
 2. Ruhsat başvuru dilekçesi
 3. Belediyeden alınacak imar durumu belgesi
 4. Lisanslı harita bürolarından aplikasyon belgesi
 5. Mimari proje ve taahhütnamesi
 6. Statik proje ve taahhütnamesi
 7. Elektrik tesisatı projesi ve taahhütnamesi
 8. Sıhhi tesisat projesi ve taahhütnamesi
 9. Zemin etüt raporu
 10. Harita uygulama sorumlusu ve evrakları
 11. Yapı müteahhiti belgeleri ve taahhütnamesi
 12. Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri
 13. Şantiye şefi sözleşmesi