Ruhsat İşlemleri


 

SIHHİ İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe

2- Başvuru Formu

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4- Sicil Tastiknamesi

5- Bağlı Olduğu Oda Kayıtı

6- 2 Adet Fotoğraf

7- Ustalık belgesi (Satış Elemanlığı Belgesi)

8- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 

9- Vergi Levhası Fotokopisi

10- İşyeri Sağlık Raporu

11- Hijyen Eğitim Sertifikası

12- Kira Kotratı

13- Yangın Söndürme Tüpü Faturası ve Kartı

14- İkamet İlmühaberi

 

ŞİRKET İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe

2- Başvuru Formu

3- Yangın Söndürme Tüpü

4- Ustalık (Satış Elemanlığı) Belgesi

5- Ticaret Odası Sicil Tasdiknamesi

6- İmza Sirküleri

7- Temsil Belgesi

8- Şirket Ana Sözleşmesi

9- Ticaret Sicil Gazetesi

10- Yapı Kullanma ve Tapu Fotokopisi

11- Vergi Levhası Fotokopisi

12- İşyeri Sağlık raporu (Sağlık Ocağı)

13- Kira Kontratı

14- Şirket Kaşesi

15- Çalışanların Hijyen Eğitim Sertifikası

 

2 ve 3 NCÜ SINIF GAYRİ SIHHİ MÜESSESE KAPSAMINA GİREN İŞYERLERİNDEN AÇMA İZNİ İÇİN İSTENECEK EVRAKLAR

1- Dilekçe

2- Beyanname

3- Yangın Söndürme cihazı ve Belediye Kartı

4- tapu Fotokopisi ve İskan Raporu

5- İlk Yardım Malzemesi Faturası

6- Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği

7- İkametgah İlmühaberi

8- Kira Kontratı

9- 2 Adet Fotoğraf    -    Şirket ise Kaşe

10- Muvafakat (Tesis Bina altında ise Kat Maliklerinden

11- Sanantla İlgili Ustalık Belgesi

12- Esnaf Sicil Kaydı

13- Bağlı Olduğu meslek Odası Kaydı

14- Vergi Levhası

15- İş Güvenliği Tedbirleri (Çevre Şehircilik İl Md.)

16- Tesis içi Yerleşim Planı (Alet ve Cihazların Konumu Gösterir Ölçekli)

17- İş Akım Şeması

18- Şirket Ana Sözleşmesinin Fotokopisi (Şirketlerden 6.7.9 ve15 istenmez)

19- Ticaret Scil Gazetesi (Şirketse)

20- İmza Sirküleri ve Temsil Belgesi

21- Çalışanların Hijyen Eğitim Sertifikası

22- İmar Görüşü

23- İtfaiye Görüşü

24- Kapasite Raporu

25- Çed Raporu veya Gerekli Değil Raporu

26- Sorumlu Müdür Sözleşmesi

27- Elektrik ve Su Tesisat Projesi

28- İşletme belgesi

29- Vaziyet Planı

30- Karayolları veya Büyükşehir Belediyesi Yol geçiş İzin Belgesi

31- Sanayi Sicil Belgesi

 

UMUMA AÇIK YERLERİN AÇMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1- Dilekçe

2- Başvuru Formu

3- İtfaiye Raporu

4- Yapı Kullanma İzin Belgesi

5- Tapunun Fotokopisi (Aslı Gibidir Onaylı)

6- Kira Kontratı (Noterden)

7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

8- İkametgah İlmuhaberi

9- Bağlı Olduğu Oda kaydı

10- Esnaf Sicil Kaydı

11- Ustalık Belgesi

12- Vergi Levhası Fotokopisi

13- Kütüphane (En Az 25 Kitap Olacak)

14- Kişiye Ait Sağlı Raporu

15- Cumhuriyet Başsavcılığından Adli Sicil Kaydı

16- 3 Adet Fotoğraf

17- Kat Maliklerinden Muvafakatname

18- yerleşim Planı Fotokopisi

19- Hijyen eğitim Sertifikası

20- Sağlık Ocağı görüşü

21- Emniyet Görüşü

 

ŞİRKET ADINA İSE

1- Ticaret Odası Kaydı

2- Şirket Ana Sözleşmesi

3- Temsil Belgesi

4- İmza Sirküleri

 

200 M2 ALTINDA BİNALARDA İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Tapu

2- Ruhsat başvuru Dilekçesi

3- Belediyeden Alınaca İmar Durumu Belgesi

4- Lisanslı Harita Bürolarından Aplikasyon Belgesi

5- Mimari Proje ve Taahhütnamesi

6- Statik Proje ve Taahhütnamesi

7- Elektrik Tesisatı Projesi ve taahhütnamesi

8- Sıhhi Tesisat Projesi ve Taahhütnamesi

9- Zemin Etüt Raporu

10- Şantiye Şefi Ve Taahhütnamesi

11- Yapı Müteahhiti Belgeleri ve Taahhütnamesi

12- Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları

13- Müteahhit Belgeleri

 

200 M2 ÜZERİNDEKİ BİNALARDA İNŞAAT RUHSATI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1- Tapu

2- Ruhsat Başvuru Dilekçesi

3- Belediyeden Alınaca İmar Durumu Belgesi

4- Lisanslı Harita Bürolarından Aplikasyon Belgesi

5- Mimari Proje ve Taahhütnamesi

6- Statik Proje ve Taahhütnamesi

7- Elektrik Tesisatı Projesi ve taahhütnamesi

8- Sıhhi Tesisat Projesi ve Taahhütnamesi

9- Zemin Etüt Raporu

10- Harita Uygulama Sorumlusu ve Evrakları

11- Yapı Müteahhiti Belgeleri ve Taahhütnamesi

12- Yapı Denetim Sözleşmesi ve Yapı Denetim Şirketinin Belgeleri

13- Şantiye Şefi Sözleşmesi