HAZİRAN 2019 MECLİS KARARI


T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILMADI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI) (1. BAŞKAN V.)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

              

 

5393 Sayılı Kanuna istinaden Meclis 1. Başkan Vekili Muhamer ÖZTAY başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 11.06.2019 Salı günü saat 15.00’te Haziran ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Vekili Muhamer ÖZTAY gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Mayıs Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

  

KARAR TARİHİ  : 11.06.2019

BİRİMİ                       :  OSMAN OL

KARAR NO          : 2019 / -26-

TARİH/NUMARASI : 24.05.2019 TARİH VE 36 KAYIT SAYILI DİLEKÇE

KONU                   :  ON YILA KADAR TAŞINMAZ KİRALAMA

 

KARAR

 

          İlgi tarih ve sayılı dilekçenin görüşülmesine başlandı.

          Mülkiyeti Belediyemize ait Emircik Mahallesi 0 ada 1063 parselde bulunan 5.270 m2 yüzölçümlü arsanın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin e fıkrasında ‘‘Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek’’ denildiğinden, söz konusu arsanın,  10 (On) yıla kadar ihale ile kiraya verilmesine, Hesap İşleri Müdürlüğünce İhale Şartnamesinin hazırlanmasına, Yazı İşleri Müdürlüğünce gerekli yazışma ve ilanların yapılmasına, her türlü ihale işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili

Muhamer ÖZTAY

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILMADI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI) (1. BAŞKAN V.)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 11.06.2019

BİRİMİ                       :  HARUN ŞAHAN

KARAR NO          : 2019 / -27-

TARİH/NUMARASI : 10.06.2019 TARİH VE 40 KAYIT SAYILI DİLEKÇE

KONU                   :  TAŞINMAZ SATIŞI

 

KARAR

 

          İlgi tarih ve sayılı yazı Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı meclise okunarak görüşülmesine başlandı.

            Mülkiyeti belediyemize ait Yukarıdudaş Mahallesi 122 ada 12 parselde bulunan 2.530,00 m2 yüzölçümlü kıraç tarlanın ve Yukarıdudaş Mahallesi 122  ada 13 parselde bulunan 1.280,00m2 yüzölçümlü kıraç tarlanın satışına 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi gereği izin verilmesine, her türlü işlemi yapmaya ve yürütmeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/g maddesi uyarınca Belediye Encümenine yetki verilmesine, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİYLE  ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili

Muhamer ÖZTAY

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILMADI)

 

HAKKI AKKURT          (KATILDI)

MEHMET SOYSAL       (KATILDI)

ÜMİT OKTAY TAŞÇI   (KATILDI)

NURCAN KÜÇÜK         (KATILDI)

YALÇIN KAS                 (KATILDI)

MUHAMER ÖZTAY      (KATILDI) (1. BAŞKAN V.)

NAZAN TUNCAR          (KATILDI)

AHMET ÜÇER               (KATILDI)

MEHMET YILDIRIM    (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 11.06.2019

BİRİMİ                       :  BEYLİKOVA KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK SERVİSİ

KARAR NO          : 2019 / -28-

TARİH/NUMARASI : 28/05/2019 TARİH VE 400-E.11567 SAYILI YAZI

KONU                   :  TAŞINMAZ SATIN ALINMASI

 

KARAR

 

           İlgi tarih ve sayılı yazı Meclis gündemine alınarak görüşülmesi için açık oylamaya sunuldu. Konunun görüşülmesi, yapılan açık oylama sonucunda OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. İlgi yazı meclise okunarak görüşülmesine başlandı.

          Mülkiyeti Hazineye ait ilçemiz Yeniyurt Mahallesi, 0 ada 1434 parselde bulunan 1.235,35 m2 yüzölçümlü Hamtoprak cinsli taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden satın alınması için, Beylikova Kaymakamlığı, Milli Emlak Servisi Şefliğinin 20.06.2019 tarihinde yapacağı ihaleye katılım için izin verilmesine, İhaleye Belediyemiz adına katılmaya, teklif vermeye, teklif artırmaya; ihale esnasında her türlü işlemi yapmaya, yürütmeye ve her türlü evraka imza atmaya Belediyemiz personeli Kürşat ERDEN’in (T.C.33961464376) yetkili kılınmasına yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİYLE ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meclis 1. Başkan Vekili

Muhamer ÖZTAY

           

                        Kâtip Üye                                                                                                      Kâtip Üye

                Ümit Oktay TAŞÇI                                                                                             Nurcan KÜÇÜK