Nikah İşlemleri


HUSUSLAR:

Çiftlerden birinin yerleşim yeri adresinin Beylikova  Belediyesi sınırları içerisinde olması halinde, Evlendirme Birimimize birlikte müracaat edebilirler. 

(Her ikisinin de yerleşim yeri adresleri Beylikova dışında ise ve Belediyemizde nikah akdi gerçekleştirmek istiyorlar ise, içlerinden birinin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğuna birlikte müracaat ederek“Evlenme İzin Belgesi” getireceklerdir.)

1- EVLENME BEYANNAMESİ: Çiftlerin Birimimize birlikte müracaat etmeleri halinde, beyannameleri Birimimizden veya Belediyemizin internet adresinden boş olarak temin edilen beyannameler, resimli olacak şekilde doldurularak çiftlerin bağlı bulundukları  evlendirme memurlarına onaylatılacaktır.

– Evlenme İzin Belgesi talep edenler, Evlenme Beyanını 2 adet ve resimli olacak şekilde dolduracaktır.

– Beyanlar doldurulurken silinti veya karalama yapılmayacak, yanlışlık olduğu takdirde üstü çizilerek düzeltilip beyan sahibi tarafından imzalanacaktır.

– Medeni hal bölümüne (Bekar, dul veya boşanmış) uygun olan yazılacaktır. Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma kararının kesinleşme tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.

– Dul veya boşanmış kadın önceki eşinin soyadını kullanıyor ise, kızlık soyadını belirtir vukuatlı nüfus kayıt örneği getirmesi gerekmektedir. (Dul veya boşanmış kadının evlenebilmesi için 300 günlük iddet süresinin geçmesi gerekmektedir. Bu süre geçmemiş ise, Aile Mahkemesinden “İddet Süresinin Kaldırılması Kararı” getirilecektir.)

Evlendikten sonra, önceki soyadını evlilik soyadı ile birlikte kullanmak isteyenler; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 187. maddesi uyarınca, Birimimizce verilen 2 adet matbu dilekçeyi dolduracaklardır.

2- VESİKALIK RESİM (3 ADET): 1 adedi Evlenme Beyanına yapışacak, 2 adedi müracaat sırasında getirilecektir. Resimler Evlenme Yönetmeliğine uygun (Başörtülü resimler alın ve çene açıkta olmak şartıyla) renkli ve son 6 ay içerisinde çektirilmiş olacaktır. Üniformalı ve fotokopi resimler kabul edilmeyecektir.

3-NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ VE EVLENME EHLİYET BELGESİ: Yerleşim yeri adresi Beylikova Belediyesi sınırları içerisinde olanlar, Evlenme Ehliyet Belgelerini veya Nüfus Kayıt Örneğini Beylikova  Nüfus Müdürlüğü’nden temin edeceklerdir.

4-NÜFUS CÜZDANI: Müracaat sırasında aslı ve fotokopileri getirilecektir.

5-SAĞLIK RAPORU VE TALASEMİ (Akdeniz Anemisi) TESTİ: Türk Medeni Kanunu’nun 136. maddesi gereği, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 123. ve 124. maddelerinde belirtilen, çiftlerin evlenmeye engel hastalığı bulunmadığını gösterir (Kan Grubu, Hepatit B-C, Frengi ve AIDS) laboratuvar  testlerini yaptırabileceğiniz Eskişehir verem savaş dispanserinden  temin edilebilir. (Raporlar resimli ve mühürlü olacaktır.)

Kadının 50 yaş üzerinde olması veya cerrahi menopoz sonrası (Ameliyat raporunun ibrazı halinde) Akdeniz anemisi testi yaptırmasına gerek yoktur.

EVLENME YAŞI: 18 yaşını doldurmuş herkes başka bir kimsenin iznine bağlı olmaksızın evlenebilir.

– 17 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için, beyanda Yasal Temsilci İzni bölümü, anne – baba veya vasinin, Muhtar veya Noter huzurunda veya birimimizde imzalarının alınması suretiyle onaylatılacak, nüfus cüzdanı fotokopileri başvuru sırasında getirilecektir. Anne veya babadan biri ölmüş ise vukuatlı nüfus kaydı ile belgelenecektir. Anne – baba veya vasi nikahta bulunacaklardır.

– 16 yaşını doldurmuş kız veya erkeğin evlenebilmesi için Mahkeme Kararı getirilmesi gerekmektedir.

YABANCI UYRUKLULUK: Bağlı bulunduğu Konsolosluktan alınacak Türkçe Bekarlık Belgesi (Apostille ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığına onaylatılacaktır.

     – Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte Notere tasdik ettirilecektir.

    – Çiftler Türkçe bilmiyorlarsa, Evlenme Beyannamesi 2 adet doldurulduktan sonra çiftlerin diline tercüme ettirilerek Noterden onaylatılacaktır. Müracaatta ve nikahta tercüman bulunduracaklardır.

     – Bekarlık Belgelerinde; Ad, soyad, doğum tarihi ve yeri, anne baba isimleri, uyruğu, pasaport veya kimlik numarası, medeni hali (Bekar, boşanmış veya dul) uygun olan yazılacaktır. (Kadın dul ise eşinin ölüm tarihi, boşanmış ise boşanma tarihi yazılacaktır.) Boşanmış veya dul olan kadın, kızlık soyadını belirtir Doğum Belgesi getirecektir. Bekarlık Belgelerinde evlenmesinde sakınca yoktur ibaresi bulunacaktır.

Tüm evrakların kanuni geçerlilik süresi 6 aydır. (180 Gün)

BEYLİKOVA BELEDİYESİ  

Nikah Memuru

Cengiz Kepez

Nikah İşlemleri