2019 OCAK AYI MECLİS KARARI


T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

              

5393 Sayılı Kanuna istinaden Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı Özkan ALP’in başkanlığında isimleri yazılı üyelerin katılımıyla, 02.01.2019 Çarşamba günü saat 15.00’te Ocak ayı olağan Meclis Toplantısını yapmak üzere Belediye Toplantı Salonunda toplanıldı. Başkan Özkan ALP gerekli çoğunluğun bulunduğunu söyleyerek, gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlamadan önce, Aralık Ayı Meclis Kararları meclis üyelerine dağıtıldı ve itirazın olmadığı görüldü.

  

KARAR TARİHİ  : 02.01.2019

BİRİMİ                          :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -1-

TARİH/NUMARASI   :  20.12.2018 TARİH VE 73334503-105.03-13 SAYILI

                                             YAZISI(GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ)

KONU                   : DENETLEME KOMİSYONU ÜYELERİNİN SEÇİMİ

 

KARAR

      

             İlgi tarih ve sayılı yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı ve müzakere edildi.

 

                5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi gereğince 2019 Yılı Ocak Ayı içerisinde Belediyenin 2018 Yılı Gelir-Gider hesaplarını incelemek üzere denetleme komisyonu oluşturulması ve denetleme komisyonunun 3 üyeden oluşmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama neticesinde, denetleme komisyonunun 3 kişiden oluşması OYBİRLİĞİYLE kabul edildi. Buna istinaden yapılan gizli oylamada: Salahattin GÖÇER(10), İbrahim AKIN (10) , Ali KAYA (10) oy almışlardır. Buna göre denetleme komisyonu üyeliğine Salahattin GÖÇER, İbrahim AKIN, Ali KAYA seçilmişlerdir.

 

 

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 02.01.2019

BİRİMİ                          :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -2-

TARİH/NUMARASI   :  20.12.2018 TARİH VE 73334503-105.03-14 SAYILI  

                                            YAZISI (GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ)

KONU                   : MECLİS ÜYELERİNİN HUZUR HAKLARININ BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

           İlgi tarih ve sayılı yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı ve müzakere edildi.

           5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. Maddesi gereğince Meclis başkan ve üyelerine 2019 yılında, Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 39. Madde uyarınca Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 (üçte biri) kadarını geçmemek üzere, Belediye Meclis Üyelerine huzur hakkı olarak ödenmesine yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

 

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 02.01.2019

BİRİMİ                          :  BAŞKANLIK MAKAMI

KARAR NO          : 2019 / -3-

TARİH/NUMARASI   :  20.12.2018 TARİH VE 73334503-105.03-15 SAYILI

                                             YAZISI (GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ)

KONU                   : MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

            İlgi tarih ve sayılı yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı ve müzakere edildi.

             5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesinde ‘Belediye Meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir’ hükmü yer almaktadır. Buna istinaden yapılan açık oylamada 2019 yılı Temmuz ayında Meclisin bir ay tatil yapılmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

 

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 02.01.2019

BİRİMİ                          : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR NO          : 2019 / -4-

TARİH/NUMARASI   : 20.12.2018­ TARİH VE 73334503-105.03-12 SAYILI

                                           YAZISI (GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ)

KONU                   : 2019 YILINDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARININ                                                  

                                 BELİRLENMESİ                                         

 

 

KARAR

 

               İlgi tarih ve sayılı yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı ve müzakere edildi.

  5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince Belediyemizde münhal bulunan 1 dereceli Mühendis, 1.dereceli Ekonomist, 3.dereceli Eğitmen, 1.dereceli Tekniker, 3.dereceli Tekniker, 5.dereceli Tekniker, 3.dereceli Teknisyen, 5.dereceli Teknisyen, 7.dereceli Teknisyen, 1.dereceli Avukat kadrolarında çalışmakta olan ve 2019 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personeller için tam zamanlı çalışan Mühendisler için 3.850,00(Üçbinsekizyüzelli)TL, tam zamanlı çalışan Ekonomistler için 2.930,00(İkibindokuzyüzotuz)TL, tam zamanlı çalışan Eğitmenler için 2019 yılı Ocak ayı tavan ücretten, tam zamanlı çalışan Teknikerler için 3.100,00(Üçbinyüz)TL, tam zamanlı çalışan Teknisyenler için 2.600,00(İkibinaltıyüz)TL ücret ödenmesini, kadrolarına uygun ek ödemelerinin tespit edilerek ödenmesi, kısmi zamanlı çalışan Avukat için 2019 yılı Ocak ayı tavan ücretten ödenmesini, çalıştırılacak personelle Belediyemiz arasında sözleşme yapılması için Belediye Başkanı Özkan ALP’e yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

 

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN

 

 

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR İLİ BEYLİKOVA İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

 

BELEDİYE BAŞKANI VE MECLİS BAŞKANI : ÖZKAN ALP (KATILDI)

 

HASAN DOĞRU      (KATILDI)

ALİ KAYA                 (KATILDI)

İLHAMİ ERDEN     (KATILDI)

AYSEL KARAHAN (KATILDI)

İBRAHİM AKIN      (KATILDI)

ŞERİFE GÖK                  (KATILDI)

HASAN KANER             (KATILDI)

SALAHATTİN GÖÇER (KATILDI)

ERGUN ÇOLAK              (KATILDI)

 

 

KARAR TARİHİ  : 02.01.2019

BİRİMİ                          : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

KARAR NO          : 2019 / -5-

TARİH/NUMARASI   : 20.12.2018­ TARİH VE 73334503-105.03-13 SAYILI

                                           YAZISI (GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ)

KONU                   : ZABITA PERSONELİ 2019 YILI FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

               İlgi tarih ve sayılı yazı Meclise okunarak görüşülmesine başlanıldı ve müzakere edildi.

               5393 Sayılı Kanunun 51.maddesinin 4.fıkrası ‘‘Belediye zabıta ve özel güvenlik hizmetlerinde fiilen çalışanlara, fazla mesai ücreti olarak yılı bütçe kanununda belirlenen üst sınırı aşmamak kaydıyla belediye meclisi kararı ile tespit edilen maktu tutar ödenir’’ denildiğinden, 2019 yılı Bütçe Kanunu Ekleri ‘K’ Cetveli III / B(Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti)-1 maddesi gereğince, 2019 yılında fiilen çalışan Zabıta Personeline 527,00(Beşyüzyirmiyedi) TL aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesine, yapılan açık oylama neticesinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 

 

Belediye Başkanı ve Meclis Başkanı

Özkan ALP

           

 

                     Kâtip Üye                                                                                                    Kâtip Üye

                Aysel KARAHAN                                                                                              İbrahim AKIN